SINCE 1929

Aktuality

Motocyklové súťaže v Žiline

Automobilové respektíve motocyklové preteky išli ruka v ruke z rozvojom motorizmu. Bol to jeden z najlepších spôsobov ako šíriť dobré meno motorizmu, ktorému vtedy stále veľa ľudí buď neverilo alebo nedôverovalo. Ukázať širokej verejnosti schopnosti a kvality vtedajších strojov mali na starosti najmä preteky spoľahlivosti, hviezdicové či plaketové jazdy.

Napríklad v dňoch 27. – 28. mája 1928 Autoklub republiky Československej usporiadal motocyklovú súťaž 1000 km, ktorá prechádzala aj cez Žilinu. Územím Slovenska viedla od Jablunkova cez Žilinu do Trenčianskych teplíc. Tu sa nocovalo a ďalší deň sa pokračovalo cez Nemšovú a Luhačovice. Boli to prvé veľké preteky, ktoré v období Českosloveskej Republiky prechádzali cez Žilinu. Okresný úrad v Žiline cez žandárske stanice v Žiline a Novej Žiline pripravil bezpečnostné opatrenia, najmä zabezpečenie poriadku, nepúšťanie detí, hydiny a psov na cestu v čase prechádzajúcich pretekárov. Žandárske stanice hlásili pokojný priebeh pretekov. Nešlo však o rýchlostné preteky, ale jazdu spoľahlivosti s prípustnou rýchlosťou do 42 km/h. Spoluorganizátorom pretekov bol Slovenský motorklub v Bratislave.

Obdobie prelomu štyridsiatych a päťdesiatych rokov sa taktiež nieslo v znamení viacerých motocyklistických súťaží, ktoré prechádzali aj cez Žilinu. V septembri 1947 sa uskutočnila II. etapa XXII. medzinárodnej šesťdennej motocyklovej súťaže FICM. Išlo o prvú povojnovú medzinárodnú súťaž prvýkrát usporiadanú v Československu. Žilinská pobočka sa tradične zapojila informovaním verejnosti a zabezpečovaním disciplíny a bezpečnosti na uliciach mesta a v okolí. Trasa bola Zlín – Drietoma – Prievidza – Horná Štubňa – Horný Jelenec – Liptovské Revúce – Ružomberok – Žilina (17. septembra 12 – 15 hod.) – Púchov – Strelná – Zlín.

Na 16. júla 1948 zvolala pobočka Slovenského autoklubu v Žiline na dvor Sokolovne (neskoršie kino Úsvit) všetkých záujemcov – motocyklistov na organizačnú schôdzku a prehliadku trate prvého žilinského mestského rýchlostného okruhu, ktorý sa mal stať tradičným rýchlostným motocyklovým závodom v Žiline. Usporiadaný mal byť v septembri 1948.

Preteky prvého žilinského mestského rýchlostného okruhu sa však podarilo prvýkrát zorganizovať až v roku 1949. Trať mala svoj začiatok aj koniec na Nám. M. R. Štefánika. Viedla po uliciach (uvádzame dnešné názvy): M. R. Štefánika, Nám. A. Hlinku, Sad SNP, Kálov, Nám. A. Hlinku, Republiky, 1. mája, Predmestská, M. R. Štefánika. Trať mala 2,4 kilometra po asfaltovej a kockovej dlažbe. Pretekári boli rozdelení do 2 skupín – juniori a seniori, každá skupina mala podskupiny podľa objemu valcov motora motocykla. Jednotlivé podskupiny museli vykonať určený počet okruhov podľa nižšie uvedenej tabuľky. Tréning sa uskutočnil 10. septembra od 16. do 18. hodiny a 11. septembra od 8. do 9.30 hodiny. Súťaž začala 11. septembra o 14. hodine. Výsledky boli vyhlásené o 20.30 hod. v hoteli Metropol. Víťazi dostali finančné ceny. Riaditeľom pretekov bol krajský predseda Sloveského autoklubu kpt. Štefan Košecký, tajomníkom architekt Stanislav Skařupa. Pretekov sa zúčastnilo aj viacero pretekárov zo Žiliny.

JUNIORI SENIORI
Kategórie Počet kôl Kategórie Počet kôl
do 100 cm3 4 - -
do 125 cm3 6 - -
do 250 cm3 8 do 250 cm3 10
do 350 cm3 10 do 350 cm3 12
nad 350 cm3 10 nad 350 cm3 15


Plaketa z prvého žilinského rýchlostného motocyklového okruhu z roku 1949..
Foto: Daniel Hančík

Preteky sa zopakovali aj o rok, 13. augusta 1950 a o dva roky, 16. septembra 1951, avšak už pod názvom Rýchlostný okruh o Červenú hviezdu v Žiline. Zo súťaže však už vylúčili juniorov a mala pevnú dĺžku 15 kôl.

21. októbra 1951 sa uskutočnil prvý ročník inej, novej súťaže – I. jesenná motocyklová súťaž v Žiline. Štartovať mohli seniori a jej trať bola zameraná na terén v širšom okolí mesta: Žilina – Rosina – Višňové – Stráňavy – Strečno – Vrútky – Martin – Kláštor pod Znievom – Kľačno – Fačkov – Rajec – Zbyňov – Súľov-Hradná – Jablonové – Hričov – Peklina – Hôrky – Závodie – Žilina – Teplička n. V. – Straník – hrebeň Dubňa – Budatín – Kysucké N. Mesto – Rudina – Rudinka – Vranie – Považský Chlmec – Divinka – Svederník – Bytča – Hričov – Strážov – Žilina.

F. E. Bednárik bol od roku 1949 opäť členom Ústredného výboru Slovenského autoklubu v Bratislave. Zúčastňoval sa viacerých pretekov, ktoré sa konali v Československej republike i v zahraničí. Počas 1. žilinského motocyklového kruhu sa angažoval ako rozhodca pri štarte. A konci roku 1951 bol Autoklub republiky Československej včlenený pod Zväzarm. V roku 1952 sa vytvoril nástupca AKRČs pod názvom Dobrovoľný zväz ľudového motorizmu, ktorého heslom bolo „Sovietsky motorizmus -  náš vzor“. Toto bol koniec československého automobilového klubového života.

Autor: Mgr. Peter Šimko, historik Považské múzeum Žilina.


viac aktualít

Kontakt
© 2016, Autoklub Žilina, All rights reserved.