SINCE 1929

Aktuality

Pánskí šofér / chauffeur

Nie je žiadne tajomstvo, že v minulosti boli automobily výsadou najmä bohatých šľachtických rodov. Služobníctvo v týchto rodinách bolo pevne zakorenené a malo stanovený program, ktorý sa postupom času výrazne nemenil. Príchodom „samohybov“, respektíve prvých automobilov koncom devätnásteho a začiatkom dvadsiateho storočia sa situácia začala veľmi dynamicky meniť. Ako o všetko ostatné aj o vozidlá sa vo väčšine staralo spomínané služobníctvo, najmä to, ktoré malo na starosti kone. Logicky sa z kočišov a pohoničov postupne stávali prví v dnešnom ponímaní vodiči, respektíve šoféri. Spomínaný názov vznikol z francúzskeho slova chauffeur – šofér.


Šoféri rodiny Colllredo-mannsfeld na nádvorí zámku v Opčně okolo roku 1910.

Naše ako napríklad aj anglické prostredie ostávalo aj z radov služobníctva veľmi skeptické voči novému vynálezu. V rodinách si preto k novým automobilom ich majitelia zabezpečili aj šoférov priamo z fabriky, odkiaľ pochádzalo konkrétne vozidlo. Títo šoféri mali okrem riadenia vozidla na starosti aj zaučiť vybraného človeka zo služobníctva (najčastejšie z radov kočišov) a u tejto rodiny slúžili dovtedy, kým dotyčný človek nebol riadne zaučený. Napríklad gróf Otakar Berchtold, čerstvý majiteľ vozidla Laurin & Klement poslal v roku 1911 k výrobcovi svojich dvoch strojníkov, ktorých automobilka za 60 korún behom dvoch týždňov zaučila. Následne potom zložili skúšky u komisie v Prahe. Šoférom sa postupne veľmi často stávali práve vyučení strojníci – zámočníci, ktorí si vedeli veľa menších opráv urobiť priamo v ich dielňach, keďže o sieti autoservisov sa im mohlo vtedy len zdať. Na tento fakt upozorňovala vtedajších majiteľov vozidiel napríklad aj príručka Der herrschaftliche Chauffer.   


Šoféri spolu s vozidlami nasledovali svojich pánov aj do vzdialenejších destinácií.

Nie vždy však novo vyučený šofér riadil hneď vozidlo. Z archívov vieme, že postup bol nasledovný: najskôr sa zamestnal ako doprovod vodiča, potom ako umývač a až následne ako šofér. Už napríklad v roku 1913 mali pánski šoféri povinnosť mať okrem výučného listu aj lekársku prehliadku, kde sa okrem fyzického a duševného stavu doktori zameriavali aj na sluch, ostrosť zraku a na rozoznávanie farieb. Všetky náklady samozrejme hradil šľachtický zamestnávateľ. Zaujímavosťou je, že v roku 1911 bol počet kočišov a vodičov vyrovnaný, ale v roku 1921 už šoféri úplne dominovali a ich počet dosahoval 5200.


Oblečenie pre šoférov na každú príležitosť. Obrátok z fr. časopisu zo začiatku 20. storočia.

Ak by vás zaujímalo koľko šoférov bolo priemerne v každej rodine zamestnaných, tak odpoveď nie je jednoduchá. Dalo by sa povedať ako kedy a ako kde. U bohatších rodín pracovalo aj niekoľko vodičov, inde si vystačili s jedným. V začiatkoch automobilizmu však boli aj dvaja šoféri na jedno vozidlo. Vo väčšine prípadov vznikalo medzi šoférom a zamestnávateľom silné puto, keďže veľa aj súkromných veci sa rozoberalo práve počas jazdy. Taktiež nie je nič neobvyklé, že post šoféra sa dedil z otca na syna ...

Autor: Mgr. Daniel Hančík
Zdroj: Zámek s vuní benzínu,
Mladá fronta 2015

 


viac aktualít

Kontakt
© 2016, Autoklub Žilina, All rights reserved.