SINCE 1929

Aktuality

Služby pre žilinských motoristov

Prevádzka automobilovej dopravy by sa nezaobišla bez kvalitných služieb pre motoristov. V časoch medzivojnovej ČSR existovalo v Žiline viacero firiem, ktoré poskytovali autoservisné a motoristické služby. Už v roku 1923 bola otvorená firma AUTO GARAGE Jozefa Kyneru, ktorá sídlila na Frambore (dvor medzi Hollého a Kmeťovou ul.). Podnik prenajímal majiteľom automobilov autogaráž s 20 boxami, predával benzín a motorové oleje, ako aj súčiastky do automobilov, mal vlastnú dielnu na opravu áut, predával motocykle Harley-Davidson, automobily značky Tatra a pneumatiky značky Michelin. Podnik zabezpečoval 24-hodinovú stálu službu, ktorá poskytovala aj informácie o cestných pomeroch.

 
Dva autentické zábery na firmu AUTO Garage Jozefa Kyneru. Za povšimnutie okrem vozidiel stojí aj telefónne číslo: 38
 

Autodopravná spoločnosť Doležal a Karban, sídliaca na vtedajšej Rajeckej ceste predávala pneumatiky Dunlop, súčiastky do automobilov Ford a Chevrolet, bola tu autodielňa so stálou nočnou službou a firma tiež poskytovala automobilovú dopravu. Tatra Garage Ing. Ľudovíta Spitzera prenajímala garáže, luxusné a nákladné autá a bicykle. Predávala motory, automobily, stroje a súčiastky, pneumatiky, oleje a benzín. Uskutočňovala tiež autoopravárenské a vulkanizačné práce. Obdobné služby tiež ponúkala Slávia autogaráž Josefa Kleina na Frambore, ako aj garáž a pneuvulkanizačná dielňa Ing. Leo Perl na Hviezodoslavovej ulici. Osobnú dopravu a opravy pneumatík uskutočňoval aj podnik bratov Mazúrovcov na Námestí Slobody, dnes Mariánskom námestí. Keďže majiteľmi týchto podnikov boli väčšinou občania židovského pôvodu, ich podniky zanikli počas II. svetovej vojny.  

Okrem toho existovali obchody na predaj automobilov. Predajcom nových automobilov značky Škoda bola Akciová spoločnosť pre automobilový priemysel na bývalej Masarykovej, dnes Národnej ulici. Automobily Praga predávala Ella Riegerová, ktorá sídlila v Národnom divadle (Katolícky dom na Hurbanovej ulici). V tridsiatych rokoch v meste tiež sídlila pobočka firmy Československá olben-Danek na Masarykovej (Národnej ulici).
 

Na hlavných mestských uliciach a popri hlavných cestách sa nachádzali aj samostatne stojace benzínové čerpadlá. Tieto čerpadlá sa súčasným vôbec nepodobali, nakoľko väčšinou išlo o jednoduché zariadenia stĺpovitého (valcovitého) tvaru, ktoré bolo možné umiestniť pri okrajoch ciest. Za natankované pohonne hmoty sa platilo zväčša v blízkych obchodoch alebo pohostinstvách. Benzínové čerpadlo spoločnosti Naftaspol bolo zriadené pred rokom 1927 na križovatke Hurbanovej a Legionárskej ulici. V roku 1929 aj na Mariánskom námestí. Okresný úrad tiež schválil zriadenie benzínovej stanice na Zaymusovej ulici pre spoločnosť American petroleum company of Czechoslovakia, na Kálovskej ceste pre firmu Bratia Žigmundovci, na predmestí pre firmu Vesta, slovenský priemysel minerálnych olejov, úč. Spol. Do užívania bola odovzdaná aj stanica pohonných hmôt pred hotelom Rémi a v Budtaíne pre firmu S. Goldmanna a napokon aj zmienka o schválení čerpacej stanice spoločnosti Apollo v Konskej.


Čerpadlo Naftaspol na križovatke Hurbanovej a Legionárskej ulici v Žiline 1927

Niet pochýb, že v druhej polovici dvadsiatych rokov a začiatkom tridsiatych rokov bol automobilizmus súčasťou každodenného života občanov a motoristi mali k dispozícií širokú paletu služieb poskytovanú od malých živnostníkov, ale aj od nadnárodných koncernov.     

Zdroj: Vlastivedný zborník Považia XXVI     


viac aktualít

Kontakt
© 2016, Autoklub Žilina, All rights reserved.