SINCE 1929

Aktuality

Žilinský pretekársky okruh, ktorý nikdy nevznikol ...

V septembri 1932 prišiel Autoklub Žilina s myšlienkou vytvoriť v Žiline pretekársku automobilovú dráhu. Iste sa pritom inšpiroval dodnes známym Masarykovým okruhom v Brne. Ten bol v dĺžke 29,1 km a bol vybudovaný v roku 1930. Slovensko bolo rozhodnuté „k vybudovaniu okruhu a pomenovanie toho menom jedného z prvých a najväčších mužov zaslúžilých o našu samostatnosť – generála Štefánika na Štefánikov okruh“. Myšlienka spočiatku našla porozumenie u predstaviteľov Mesta Žiliny. Autoklub hľadal podporu u štátnych orgánov aj v okolitých obciach, ktoré sa mali spolupodieľať na jej financovaní. Cesty sa mali upraviť štetovaním so štrkovým povrchom, v oblúkoch protišmykovým betónovaním. Popri 8 m širokej ceste mali byť vybudované po oboch stranách 1 m široké chodníky („bankety“). Na povrchu sa uskutočňovala stredná alebo ťažká povrchová úprava, v závislosti od dôležitosti cesty. V úseku mestského lesa mala mať dráha horský terénny charakter. Vybudovanie dráhy by iste bolo pre mesto veľmi prínosnou investíciou, ktorá by zvýšila jeho atraktivitu a návštevnosť. Pre finančnú náročnosť dňa 26. januára 1934 mestská rada odložila vec na neurčito.

Plán Štefánikovho okruhu z roku 1932.

Autor: Mgr. Peter Šimko, historik Považské múzeum Žilina.


viac aktualít

Kontakt
© 2016, Autoklub Žilina, All rights reserved.